Rozporządzenie wydłuża ważność legitymacji studenckich i doktoranckich do maja

Rozporządzenie wydłuża ważność legitymacji studenckich i doktoranckich do maja

3
3407

Zobacz: Aktualizacja artykułu: 15 czerwca – Nowy termin ważności legitymacji studenckich i doktoranckiech

W związku pandemią kornawirusa w Polsce wszystkie placówki oświatowe zawieszają swoją działalność ale studenci oraz doktoranci nie utracą swoich przywilejów z powodu ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ich naklejki i legitymacje pozostaną ważne. Wszystkie legitymacje studenckie zostaną automatycznie przedłużone. Nie będzie potrzeby na razie, osobistego odbierania naklejek studenckich na legitymacje na kolejny semestr. Osoby posiadające ważną legitymację i naklejkę els do końca semestru zimowego , dalej będą mogli korzystać z przywilejów i zniżek studenckich.

 

Wszystkie legitymacje i hologramy zachowają ważność do 31 maja

Wszystkie legitymacje i hologramy zachowają ważność do 31 maja

Kolejki do dziekanatów po nowe naklejki studenckie na legitymacje

31 marca to termin zakończenia zimowego semestru akademickiego ale też termin ważności wszystkich legitymacji studenckich. Do tego czasu studenci powinni odebrać osobiście nowe naklejki na legitymację studencką, w celu przedłużenia ich ważności. W tej sytuacji jest to niezmiernie trudne lub niemożliwe gdyż uczelnie zwiesiły swoją działalność do końca kwietnia. Co semestr, studenci udają się do swoich dziekanatów po odbiór nowej naklejki studenckiej na legitymację. Często też wiąże się to z oczekiwaniem w długich kolejkach. To stwarza zagrożenie dość duże zagrożenie epidemiologiczne.

Tuż przed ogłoszeniem informacji o zamknięciu uczelni, przed dziekanami ustawiały się długie kolejki po nowe studenckie naklejki na legitymacje , by zdążyć przedłużyć ważność  swoich dokumentów jeszcze przed ich zamknięciem. Niestety nie wszyscy zdążyli podbić swoje legitymacje przed zamknięciem uczelni.

 

Koniec semestru akademickiego a zamknięcie uczelni

W całym kraju Uniwersytety, Szkoły Wyższe i wszystkie placówki oświatowe zawiesiły swoją działalność . Niestety wybuch pademii związanej z wirusem nałożył się okresem rozpoczęcia nowego semestru akademickie. Termin ważności legitymacji studenckiej i naklejki els to 31 marca. bo wtedy kończy się właśnie semestr zimowy. Do tego okresu  studenci mają obowiązek przedłużenia swojej legitymacji o kolejną naklejkę studencką na legitymację w celu potwierdzenia statusu studenta i by móc korzystać z przysługujących im przywilejów. Niestety duża cześć studentów i doktorantów nie  zdążyła przedłużyć ważność swoich legitymacji i odebrać nowych naklejek studenckich z dziekanatów. Właśnie dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło o wydłużeniu terminu ważności wszystkich legitymacji studenckich i doktoranckich aż do końca maja.

Ważność naklejanych hologramów legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie wydłużona z 31 marca aż do 31 maja 2020 roku.  Uczelnie zachęcają, aby wszelkie sprawy związane z tokiem studiów w miarę możliwości załatwiać zdalnie, to znaczy telefonicznie lub poprzez kontakt mailowy. Wejście na teren uniwersytetów najczęściej jest niemożliwe lub jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach po wyrażeniu zgody Kierownictwa Uczelni.

 

Naklejki na legitymacje studenckie ważne do końca maja

Nie trzeba na razie podbijać swoich legitymacji w dziekanacie. Studenckie naklejki na legitymacje będą ważne do końca maja

Termin ważności legitymacji i naklejki els przedłużony

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność wszystkich legitymacji studenckich oraz legitymacji doktoranckich, których termin ważności kończy się 31 marca,  zostanie automatycznie wydłużona  o dwa miesiące, do 31 maja. Zmiana ma charakter automatyczny, nie trzeba będzie składać żadnych dokumentowi oświadczeń na uczelni. Stanie się to bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Po wznowieniu pracy uczelni,  naklejki studenckie  będzie można odebrać ze swoich dziekanów również w czerwcu.

Wprowadzone rozporządzenie zakłada automatyczne przedłużenie wszystkich legitymacji studenckich i doktoranckich:

elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku, bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w §21 ust.1„.

Studenci nie będą musieli na razie udawać się do swoich dziekanatów w celu odbioru nowych naklejek na legitymacje studenckie, przynajmniej do końca maja. Wszystkie dokumenty – legitymacje i hologramy els zachowają swoją ważność automatycznie i będą honorowane przez wszystkie instytucje do tego czasu.

 

Wydłużenie ważności legitymacji studenckich a kredyt studencki

Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie instytucje muszą honorować wydłużony termin ważności legitymacji. W  przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, w związku z przedłużeniem ich ważności na mocy wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418), legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego.

Zatem banki nie powinny robić problemów z wypłatami rat kredytów studenckich. Jednak należy pamiętać, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku:

  1. skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
  2. urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
  3. zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta;
  4. ukończenia studiów.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wszystkie legitymacje studenckie i hologramy będą ważne aż do 31 maja, bez potrzeby ich podbijania

Aktualizacja: 15 czerwiec 2020

Wszystkie hologramy na legitymacje zachowają ważność do końca semestru letniego.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra, ze względu na czasowe zawieszenie działalności wszystkich uczelni, doktoranckie i studenckie legitymacje – naklejki pozostaną ważne do końca semestru letniego. Studenci i doktoranci nie będą musieli przedłużać swoich legitymacji o kolejne hologramy w tym semestrze a ważność samych legitymacji ma być automatycznie przedłużona do jesieni – do rozpoczęcia nowego semestru.

3 comments

  1. Marcin 18 kwiecień, 2020 at 23:30 Odpowiedz

    No ale to tak będą kolejki tylko że w czerwcu. Dodajmy do tego sesje , obrony, to się będzie działo w dziekanatach. Pewni skrócą przyjmowanie petentów od 12.00 do 12.15

Komentarze