Zniżki także dla studentów po 26 roku

Ulgi i zniżki także dla studentów, którzy skończyli 26 rok życia

2
14723

Studiujesz i niedługo kończysz 26 lat? Nie bój się o utratę zniżek na zakup biletów, ponieważ te przysługują Ci nawet po skończeniu 26 roku życia. Pozwala Ci na to prawo, a informacja na ten temat zamieszczona jest także na Twojej legitymacji studenckiej! Mało kto wie zdaje sobie sprawę, że posiadając aktualną naklejkę  i legitymację studencką, jest się uprawnionym do zniżek studenckich na komunikację miejską także powyżej 26 roku życia.  Korzystaj z przywilejów, jakie dają Ci aktualne hologramy na legitymacje studencką, a w międzyczasie przeczytaj, skąd biorą się wątpliwości dotyczące wieku studentów i zakupu biletów. Co zrobić gdy przewoźnik odmówi możliwości korzystania z ulgi , nawet jeśli posiada się legitymację studencką z ważnym hologramem els. Dowiedz się, w jakich sytuacjach uniknąć płacenia mandatu i co zrobić, żeby przewoźnik nie wprowadzał studentów w błąd.

Przejazdy komunikacją miejską na ulgowych biletach

Zanim dowiesz się, jaka podstawa prawna pozwala Ci na podróżowanie komunikacją miejską wykorzystując bilety ulgowe po skończeniu 26 roku życia, najpierw dokładnie obejrzyj swoją legitymację. Na jej odwrocie, tuż obok miejsca na hologramy ELS znajdziesz zapis dokładnie wskazujący Twoje prawo. Sprawdź ważny hologram i legitymację oraz  zapoznaj się z jej treścią – zwłaszcza tą obok naklejonych hologramów na legitymację.

Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią komunikatu wiesz już, że korzystając z przejazdu komunikacją miejską możesz posługiwać się biletami ulgowymi bez względu, na swój wiek. Wystarczy, żebyś dysponował ważna legitymacją studencką, czyli posiadał na niej aktualne hologramy na legitymacje studenckie, przedłużające ważność dokumentu. Studenci zapominają często o tym przywileju, narażając się tym samym na zbędne wydatki, a nawet… mandaty ze strony nieznających prawa kontrolerów.

Skąd biorą się wątpliwości?

Problem wystawiania mandatów studentom, którzy korzystają z ulgowych biletów komunikacji miejskiej po 26 roku życia nie bierze się jednak znikąd. Kontrolerzy często mylą obowiązujące przepisy z tymi, które odnoszą się do transportu kolejowego. W tym przypadku, bez względu na rodzaj przewoźnika, dzięki aktualności swojej legitymacji i hologramów els, student może korzystać z ulg wyłącznie do ukończenia 26 roku życia. Informację tą również znaleźć można na powierzchni dokumentu. Wyraźnie wskazuje się na nim, że przejazd koleją i autobusami na podstawie ulg studenckich ograniczony jest wiekowo.  Zatem nawet jeśli skończyłeś 26lat, i jesteś dalej studentem, masz prawo do 50% ulgi na przejazdy komunikacją miejską. Jeśli z kolei legitymacja należy do doktoranta, wówczas możliwe jest korzystanie ze zniżek podczas zakupu biletów kolejowych nawet po przekroczeniu wskazanego wieku. Zgodnie z art. 4 ust. 4b ustawy O uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego mogą oni kupować o 51% tańsze bilety kolejowe do ukończenia 35 roku życia.

Legitymacja studencka uprawniająca do ulg studenckich

Legitymacja studencka uprawniająca do ulg studenckich

Warunkiem jest ważny hologram na legitymacji studenckiej ELS

Bez względu więc na to, czy studiujesz dziennie, czy zaocznie, dopóki posiadasz ważną legitymację studencką możesz kupować i korzystać z tańszych biletów na przejazdy komunikacją miejską. Pamiętaj jednak, by wraz z końcem semestru zimowego oraz letniego dbać o przedłużenie terminu swojego dokumentu. Aktualny hologram ELS otrzymasz w dziekanacie swojej uczelni. Zwykle nowe hologramy na legitymację, gotowe są na odbiór studentów w połowie marca i października. Ich ważność kończy się z dniem 31.03 oraz 31.10 i to właśnie wówczas w środkach komunikacji publicznej panują wzmożone kontrole ważności dokumentów. Jeśli chcesz uniknąć mandatu, to zadbaj by nie zapomnieć o podbiciu swojej legitymacji.  Ważność hologramów na legitymacje studencką , jest bardzo chętnie i dokładnie sprawdzana przez kontrolerów. Jednocześnie pamiętaj, by podczas kontroli w autobusie lub tramwaju nie paść ofiarą przewoźnika – nawet gdy ukończyłeś 26 lat możesz jeździć komunikacją miejską na podstawie biletu ulgowego. Studenci mają prawo do zakupu zarówno tańszych biletów jednorazowych, jak i miesięcznych. To oznacza spore oszczędności, o które warto walczyć.

Dostałeś mandat? Prawo stoi po Twojej stronie!

Może się bowiem zdarzyć, że podczas podróży miejskim autobusem lub tramwajem przyznany zostanie Ci mandat za posługiwanie się biletem ulgowym pomimo skończenia 26 roku życia. Musisz jednak wiedzieć, że prawo stoi po Twojej stronie. Napisz odwołanie i domagaj się uchylenia nałożonej kary. Pomoże Ci w tym art. 188 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowiący, że studenci posiadający aktualne hologramy i legitymację studencką, bez względu na wiek korzystać mogą z 50% ulgi w opłatach za przejazd komunikacją miejską. Wówczas mandat powinien zostać całkowicie anulowany, gdyż prawo stanowione przez państwo jest nadrzędne względem przepisów prywatnych organizacji, czy jednostek. Znajomość tego przepisu pozwoli Ci także wnieść prośbę do przewoźnika o zmianę niezgodnego z prawem wpisu w regulaminie. Wskaż, że nadrzędny akt prawny pozwala studentom po skończeniu 26 roku życia korzystać z ulg na przejazdy i domagaj się, by tym samym postanowienia w regulaminie przewoźnika uległy zmianie. Ale najpierw pokaż kontrolerowi ważny hologram i legitymację oraz poproś o zapoznanie się z jej treścią – zwłaszcza tą obok naklejonych hologramów na legitymację. Jeśli to nie poskutkuje zawsze masz prawo do odwołania.

 

2 comments

Komentarze