Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawieraj鉍y m.in. kilkaset program闚 matematycznych on-line

Krakowskie Szko造 Artystyczne
WWW: www.ksa.edu.pl
E-mail: ksa@ksa.edu.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 52, Krak闚.
Telefon: 012 266 21 11.
Fax: 012 266 21 11.
Rok powstania: 1989r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytu造:

Krakowskie Szko造 Artystyczne (KSA) to zesp馧 szk馧 policealnych mieszcz鉍ych si w Krakowie, nad kt鏎ymi nadz鏎 sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KSA obejmuje:
  • Szko喚 Aktorsk SPOT (specjalizacja aktorska oraz choreograficzno-taneczna) - dyplom z tytu貫m aktor
  • Szko喚 Artystycznego Projektowania Ubioru (SAPU), - dyplom z tytu貫m projektanta mody
  • Szko喚 Kreatywnej Fotografii (SKF) - dyplom z tytu貫m artysta fotografik
  • Szko喚 Wn皻rz i Przestrzeni (SWP)
  • Szko喚 Visual Merchandisingu (SVM) - dyplom z tytu貫m specjalista visual merchandiser
Tryby prowadzenia zaj耩:

Kszta販enie w szko豉ch odbywa si w trybie dziennym i zaocznym.
Opis szko造:

Krakowskie Szko造 Artystyczne od 1989 roku, dwuletnie szko造 policealne, tryb dzienny i zaoczny, wysoki odsetek zatrudnienia wr鏚 absolwent闚, wsp馧praca mi璠zynarodowa.

Szko豉 dysponuje 2 siedzibami w centrum Krakowa wyposa穎nymi w szereg pracowni w tym 2 komputerowe: 3dsMAX, Corel, Photoshop.

Szko豉 Artystycznego Projektowania Ubioru dyplom: Projektant Mody
sta瞠 w kraju i zagranic, pracownia bi簑terii, nakry g這wy, promocja na pokazach mody.

Szko豉 Aktorska SPOT dyplom: Aktor
sala teatralna i baletowa, studio nagra, udzia w spektaklach w trakcie nauki.

Szko豉 Kreatywnej Fotografii dyplom: Artysta Fotografik
2 studia z profesjonalnym owietleniem, ciana bezhoryzontalna, stanowiska do makrofotografii, 2 ciemnie.

Szko豉 Wn皻rz i Przestrzeni dyplom: Projektant Wn皻rz
udzia w specjalistycznych szkoleniach, wsp馧praca przy realizacjach w trakcie nauki.

Szko豉 Visual Merchandisingu dyplom: Specjalista VM
nauka na specjalistycznym programie komputerowym i pracowni VM, praktyki zawodowe

Dodatkowe atuty:

profesjonalna kadra wyk豉dowc闚, autorski program kszta販enia.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

projektowanie ubioru, projektowanie wn皻rz, projektowanie bi簑terii i torebek, kurs kroju i szycia, kurs konstrukcji ubioru, warsztaty teatralne i wiele innych.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u