Stypendium socjalne dla studentów – jak uzyskać?
Nie od dziś wiadomo, że studenckie życie nie należy do najłatwiejszych i najtańszych. Stypendium socjalne może okazać się dla kieszeni Żaka prawdziwym wybawieniem. Sprawdź, co należy zrobić, by otrzymać od swojej uczelni zastrzyk całkiem niezłej gotówki.

Wymagania uczelni

Droga do uzyskania stypendium może wydać się początkowo dość skomplikowana. Pierwszym krokiem, jaki powinien uczynić student, jest sprawdzenie wymagań stawianych przez jego uczelnię. Najważniejszym z nich bez wątpienia będzie informacja o minimalnym dochodzie miesięcznym uzyskiwanym w rodzinie Żaka. Stawki te ustalane są indywidualnie przez władze uczelni. Przykładowo, na Uniwersytecie Wrocławskim minimalny dochód w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 850 zł netto. Każda kwota będąca większą od tej podanej przez uczelnie dyskwalifikuje studenta w ubieganiu się o uzyskanie stypendium.

 

Komplet dokumentów

Zanim student pojawi się w dziekanacie z prośbą o przyznanie stypendium socjalnego, musi zdobyć wszystkie niezbędne dokumenty. Ich lista również podawana jest w stosownym komunikacie władz szkoły. Z pewnością student będzie musiał udokumentować dochód swojej rodziny. Będzie mu do tego potrzebne odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Dziekanat wymaga również dokumentu z ZUS-u, który poświadczy o odprowadzeniu składek zdrowotnych przez każdego zadeklarowanego członka rodziny. W zależności od indywidualnej sytuacji materialnej w rodzinie studenta, do uzyskania stypendium socjalnego będą potrzebne różnego rodzaju dokumenty np. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Dokładnie wypełnij wniosek!

Bardzo często prośby studentów o uzyskanie stypendium socjalnego są wycofywane przez błędy we wniosku. Dokument ten należy wypełnić czytelnie i dokładnie, by osoby z dziekanatu nie miały problemów z odczytaniem wszystkich potrzebnych informacji. Wzór takiego wniosku można pobrać np. tutaj: http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/urzedowe,37,wzory_dokumentow.html.

 

Czas oczekiwania i kwoty

Jeśli dziekanat przyjął nasz wniosek o stypendium socjalne, decyzja w sprawie jego przyznania powinna zostać podjęta w ciągu około dwóch tygodni. Informację o decyzji dziekanat może przekazać drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą. Kwoty stypendiów socjalnych są ustalane odgórnie. W zależności od dochodu rodziny studenta stawka ta może być stosownie obniżona lub podwyższona. Uniwersytet Wrocławski jest w stanie zapłacić swoim studentom nawet 530 zł (w wypadku, gdy dochód miesięczny netto w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 351 zł).

 

Kilka dodatkowych wskazówek

  • Obecnie uczelnie przyjmują oprócz tradycyjnych wniosków drukowanych również ich wersje elektroniczne. W zapomnij o złożeniu takiego, jeśli Twoja szkoła tego wymaga.
  • Stypendium socjalne może być pobierane wraz z innymi grantami (np. stypendium rektora).
  • Istnieje możliwość ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego z racji mieszkania poza miejscem stałego zameldowania.
  • Pamiętaj, by w Urzędzie Skarbowym zaznaczać powód pobieranych dokumentów. Wszystkie zaświadczenia potrzebne do uzyskania stypendium udzielane są bezpłatnie.

 

Artykuł opracowany przez portal Money.pl

Autor: Wojciech Chentkiewicz

 

 
stat4u