Szkolne godziny pod kontroląAby jak najlepiej zrealizować cele, jakie na dany rok stawia przed sobą szkoła, potrzebne jest dobre rozplanowanie pracy nauczycieli i uczniów. Mając na uwadze ustalenia zawarte w odpowiednich aktach prawnych i wytyczne z podstawy programowej, dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia konkretnych ustaleń dotyczących tygodniowej ilości godzin poszczególnych zajęć. W ciągu ostatnich lat byliśmy świadkami wielu zmian w obrębie szkolnictwa, również ilość godzin z poszczególnych przedmiotów na danym etapie edukacji uległa zmianie.

Przed dyrekcją szkoły często stoi trudne zadanie, szkolny plan nauczania wymaga odnoszenia się i uwzględniania różnych planów ramowych - starego lub nowego. Jest to zależne od tego, dla jakiej klasy jest ustalany plan. Zgodnie z nową podstawą programową, powinno się wyliczać ilość godzin przedmiotu do przeprowadzenia w tygodniu, dzieląc roczną ilość godzin przez 32. Na tyle bowiem tygodni przewidziano realizację podstawy programowej.
Jakie zajęcia musi uwzględnić dyrektor szkoły? Szkolny plan pracy nad rozwojem uczniów musi zawierać ilość godzin wszystkich zajęć edukacyjnych o charakterze ogólnym, które są obowiązkowe. Ma też informować o tym, ile będzie przeprowadzanych godzin z wychowawcą. W niektórych szkołach w takim planie uwzględnia się też lekcje kształcenia zawodowego. Ważnym elementem dokumentu sporządzanego przez dyrekcję jest także adnotacja w związku z godzinami dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także zajęć przeznaczonych na rewalidację uczniów niepełnosprawnych. 
Nie może zabraknąć w planie danych dotyczących czasu przeznaczonego na prowadzenie lekcji religii lub etyki, a także godzin przeznaczonych na wychowanie do życia w rodzinie. Uwzględnić trzeba też ilość godzin zajęć sportowych oraz czas poświęcony na podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych. 
Szkolny plan przygotowywany przez dyrektora jest niezmiernie ważny dla nauczyciela, który musi stworzyć lub wybrać program nauczania. Wiedzą, jaką ilością godzin dysponuje się przez cały rok jest niezbędna do efektywnej pracy.

 
stat4u