Czego pracodawcy wymagają od studentów i absolwentów?

Jeśli jeszcze studiujesz lub jesteś świeżo upieczonym absolwentem, który chciałby znaleźć dla siebie zajęcie, musisz posiadać szereg przydatnych cech - zobacz jakich!

Czego pracodawcy wymagają od studentów i absolwentów?

Pracodawcy prowadzący nabory na konkretne stanowiska w swoich firmach mają sprecyzowane wymagania wobec osób zapraszanych na rozmowę o pracę. Najczęściej szukają osób młodych, ale doświadczonych i potrafiących wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce. Wydaje się, że studenci lub absolwenci studiów są zatem czołowymi kandydatami do objęcia posad, choć prawda w wielu przypadkach jest całkiem odwrotna.

Pracodawcy pragną, aby poza wszelaką wiedzą teoretyczną gromadzoną w pamięci studentów, potrafili oni przełożyć ją na sposób wykonywania obowiązków poleconych w pracy. Dlatego na zatrudnienie nie mogą liczyć osoby, które podchodzą do problemów schematycznie. W zdecydowanie lepszej sytuacji znajdują się osoby, które w trakcie naboru mogą pochwalić się dyplomem naukowym uzyskanym po przygotowaniu pracy o charakterze praktycznym. Większym zaufaniem pracodawcy cieszą się też osoby z obszerniejszym CV, w którym zapełniona jest rubryka z doświadczeniem.

Z punktu widzenia zatrudniających, liczą się również inne zdolności studentów i absolwentów, np. umiejętność pracy w zespole, komunikowania się, dostosowania się do sytuacji i pokonywania problemów, czyli tak zwane zdolności interpersonalne. W związku z tym, warto podkreślić, że lepszą szansę na podpisanie umowy o pracę mają studenci i absolwenci, którzy np. w czasie trwania okresu próbnego popisali się umiejętnościami działania, nie tylko czystą wiedzą, oraz osoby, które wcześniej wykonywały już podobną pracę albo posiadają pozytywne referencje.

Zatem najważniejsze cechy wymagane przez pracodawców to:

  • Kultura osobista
  • Doświadczenie
  • Wykorzystanie wiedzy w praktyce
  • Sumienność i pracowitość
  • Umiejętność współpracy z zespołem

 

Zatrudnienie studenta a umowa

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z absolwentem podpisać umowę o pracę, ale w przypadku osób z czynnym statusem studenta, pracodawcy najczęściej podpisują umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Firmy zwalnia to z opłacania składek i obowiązku przechowywania dokładnych danych osobowych w dziale kadr, takich jak dyplomy, świadectwa pracy i tym podobnych. Na mocy tych umów studenci zobowiązują się do wykonania swojej pracy, za które mają określone wynagrodzenie, wypłacane również w bardziej elastyczny dla pracodawcy sposób (np. po ukończeniu jakiegoś zlecenia).

Studenci muszą mieć jednak na uwadze, że umowy cywilnoprawne nie gwarantują im składek emerytalnych, więc im nie opłaca się współpracować z firmami na takiej zasadzie przez dłuższy czas. Z założenia umowa o dzieło i umowa zlecenie są zobowiązaniami krótkotrwałymi, sporządzonymi na czas wykonania konkretnych prac. W razie dłuższej współpracy warto negocjować z pracodawcą podpisanie umowy o pracę np. już po obronie dyplomu, czyli wraz z uzyskaniem statusu absolwenta.

W przypadku studentów zaocznych i absolwentów szansą na nawiązanie współpracy z pracodawcami są też staże realizowane przez lokalne Urzędy Pracy. Korzystają na nich stażyści, którzy otrzymują stypendium z urzędu, oraz pracodawcy, którzy nie muszą wypłacać im wynagrodzeń i odprowadzać składek za taką siłę roboczą, gdyż wszystko realizowane jest przez odpowiedni urząd pracy.

 

Więcej informacji związanych z zatrudnieniem znajdziesz na stronie http://kadrowo-placowe.info.pl

 
stat4u