Jak powinna wyglądać organizacja przestrzeni biurowej?


Praca biurowa powinna być dobrze zorganizowana, a jej efektywność w dużym stopniu zależy od zaplanowania przestrzeni biurowej.

Praca w biurze z kilkoma innymi osobami pracującymi w jednym miejscu – wydaje się nam, że to znamy choćby z wizyt w urzędach. Tymczasem przestrzeń biurowa i organizacja pracy biurowej ulegają znaczącym zmianom – na szczęście w pozytywna stronę. Biura wyglądają zupełnie inaczej, szczególnie jeśli chodzi o nowoczesne firmy i większe korporacje, o pracowników dba się pod każdym możliwym względem i co najbardziej istotne – coraz większa ilość pracodawców zaczyna interesować się tematyką ergonomii pracy.

Choć badania przeprowadzone przez ergotest.pl wskazują, iż nadal zbyt mało biur charakteryzuje całkowita bądź przynajmniej częściowa zgodność z zasadami ergonomii, nie oznacza to, że nie pojawiają się w tej kwestii żadne postępy. Wręcz przeciwnie – coraz więcej osób decyduje się wprowadzić zasady ergonomii już na zasadzie projektowania nowego biura bądź przeprowadzania remontu. Niestety najczęściej są to firmy nowe, których właścicielami są osoby młode, zatrudniające na stanowiskach ludzi w podobnym wieku. To dobrze wróży na przyszłość – niestety zapomina się o tych, którzy pracują na niewygodnych fotelach bądź w nieodpowiedniej odległości od monitora od lat, działając niekorzystnie na swoje zdrowie i samopoczucie. Pracodawcy powinni mieć świadomość, że jeśli brakuje im pieniędzy, nie muszą całkowicie zmieniać biura. Najważniejsze jest zadbanie o to, co najbardziej wpływa na efektywność pracy – o fotele biurowe.

Przestrzeń biurowa w świetle przepisów

Ciekawostką jest fakt, że przepisy biurowe w bardzo konkretny sposób traktują o jego funkcjonowaniu oraz koniecznych elementach i przestrzeganiu pewnych zasad. Wiadomym jest, że właściciel zazwyczaj dąży do minimalizacji kosztów, ale powinien mieć świadomość, iż działając na niekorzyść pracownika, działa też na swoją niekorzyść. W efekcie zaniechań co do ergonomii i przestrzegania pozostałych zasad biurowych może okazać się, że pracownik wykonuje pracę mało efektywnie bądź zaczyna chorować.

Wystarczy zajrzeć do kodeksu pracy, w którym zawarte są aż trzy rozporządzenia dotyczące BHP pracy biurowej. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe można znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących pytań, w tym na to, jak powinna wyglądać przestrzeń biura.

Najważniejsze zasady:

  • na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 13 metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia

  • na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 2 metry kwadratowe wolnej przestrzeni podłogi (niezajętej przez meble)

  • wymiary stanowiska pracy powinny być dostosowane tak, aby nie ograniczać ruchu i pozwolić na swobodę ruchów

  • stanowisko pracy powinno uwzględniać nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale i ergonomii pracy

  • szerokość przejść pomiędzy stanowiskami pracy powinna zapewniać wygodny ruch zarówno w jednym jak i w dwóch kierunkach

  • konieczne jest uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych (zarówno pracowników jak i ewentualnych klientów)

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem internetowym Ergo-fotel.pl.Link do tekstowej wersji artykułu (ułatwiającej wydruk)

 
stat4u