Dziecko i nauka języka angielskiego


Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że nauka języka angielskiego stanowi konieczność. Chociaż przymus zaznajamiania się z obcą mową jest nam wiadomy mniej więcej od lat sześćdziesiątych XX wieku (to właśnie wówczas prowadzono badania dotyczące zależności pomiędzy wiekiem a umiejętnością przyswajania wiedzy), to dopiero ostatnie dziesięciolecie zmusiło społeczeństwo do podjęcia świadomych i konkretnych kroków.

Efektywne początki nauczania

Na wstępie musimy zgodzić się ze zdaniem glottodydaktyków. Mianowicie: pierwsze dziesięć lat życia dziecka to najlepszy okres warunkujący efektywne przyswajanie wiedzy. Przyjmuje się, że nauka języka angielskiego powinna rozpocząć się od czwartego roku życia. Determinantą powstania tej tezy jest między innymi fizjologiczna elastyczność narządów artykulacyjnych. To właśnie na tym etapie ma początek rozwój kompetencji językowych. W związku z powyższym, nauczanie języka angielskiego rozpoczyna się w wieku przedszkolnym. Badania z zakresu laryngologii wykazują, że początek etapu dojrzewania jest jednocześnie końcem wrażliwości ucha dziecka na przyjmowanie fal dźwiękowych obcej mowy. Budowa narządów ludzkiego ciała uwrażliwiona jest głównie na rejestrację tonów języka ojczystego. Niezwykle ważne jest zatem dostosowanie metodyki do potrzeb związanych z wiekiem.

Metodyka nauczania języka angielskiego

Tak, jak wyżej zaznaczono, nauka angielskiego dla dzieci musi być dostosowana do uwarunkowań wiekowych. W wieku przedszkolnym młodzi ludzie nie potrafią myśleć abstrakcyjnie. Ich pojmowanie otaczającego świata ograniczone jest do doświadczeń typowo empirycznych. Nazwanie konkretnego przedmiotu jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko ma przed oczami właściwy obraz. Efektywniejsza nauka polega również na doznaniach dotykowych, smakowych, zapachowych i dźwiękowych. Dlatego też nauka języka angielskiego uwzględnia metodykę opartą na ukazywaniu rzeczywistych znaczeń. Angażowanie wszystkich zmysłów jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na satysfakcjonujący poziom wiedzy. Bardzo często wykorzystywana jest muzyka. Melodia wspomaga właściwe percypowanie przekazywanych zakresów tematycznych. Determinantą rozwojową, którą należy bezwzględnie wziąć pod uwagę jest brak możliwości długotrwałego skupienia się na teoretycznej i praktycznej problematyce. Formy prowadzenia zajęć muszą być zatem atrakcyjne i dosyć krótkie. Współcześnie powstaje wiele szkół językowych zapewniających dzieciom i młodzieży produktywną naukę języka angielskiego. Nauka angielskiego dla dzieci za pomocą specjalnie przygotowanych kursów wakacyjnych to najlepszy wybór dla Twojego dziecka. Szczególną popularnością cieszą się obozy językowe, zapewniające jednocześnie rozrywkę i sposobność do rzetelnej pracy nad kompetencjami językowymi.

Link do normalnej (graficznej) wersji artykułu

 
stat4u